Reisvoorwaarden

naast de voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, hanteren wij volgende speciale voorwaarden:

Boekingsvoorwaarden

Iedere boeking is gegarandeerd, na ontvangst van een voorschot van 30% met een minimum van € 75,00. Het saldo dient te worden voldaan uiterlijk 6 weken voor afreis.

Annulatievoorwaarden (door de reiziger)

  • vanaf de inschrijving tot 45 dagen van afreis: € 50,00 administratiekosten.
  • vanaf 44 tot 31 dagen voor afreis: 50% van de kosten.
  • vanaf 30 tot 8 dagen voor afreis: 75% van de kosten.
  • vanaf 7 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de kosten.

(vermeerderd met de verzekeringspolis)

De inbegrepen annulatieverzekering dekt ingeval van: ziekte, ongeval, ongeval, overlijden van de reiziger zelf of een van de naaste familieleden tot de 2de graad. Ingeval van ziekte, zijn uitgesloten: zwangerschap, zenuwziekte, en andere op het  ogenblik van reservatie reeds bestaande ziekten. (inbegrepen voor vliegvakanties)

Annulatie (door de organisator)

Deze heeft het recht de reis te annuleren bij gebrek aan belangstelling  (minder van 25 personen) of in geval van belangrijke buitenlandse gebeurtenissen die het normale verloop van de reis zouden  hinderen. In beide gevallen worden de reeds betaalde voorschotten integraal terugbetaald.

Wettelijke borgtocht

Een wettelijke borgtocht van € 24.789,35 dekt onze beroepsverbintenissen onder de door het Koninklijk Besluit van 30-06-1966  gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende  brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan de Commisaris generaal voor Toerisme,  Grasmarkt 61 te 1000 Brussel. De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen de twaalf  maanden na de uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen onstaan.

Vliegvakanties

De prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de dollarkoerswijzigen en of brandstofverhogingen,  ingeval de stijging meer dan 10% van de reissom bedraagt mag de klant GRATIS annuleren. In de andere gevallen zal het  prijsverschil bij de saldofaktuur aangepast worden.

Speciale annulatievoorwaarden!!! Steeds 100% kosten op het ticket vanaf de reservatie.