Verzekering

Voor vrijwel al onze reizen kan u bij ons een touring annulatie en bijstandsverzekering onderschrijven. De dekkingen zijn als volgt:

Annulatie

Een maximale terugbetaling van €750,00 per persoon.

Geldig in geval van

 • ziekte, lichamelijk ongeval of overlijden van verzekerde, zijn/haar wettelijke echtgeno(o)t(e), zijn/haar ascendenten of descendenten, broers, zussen, ouders of grootouders.
 • stoffelijke schade aan de onroerende goederen van de verzekerde, overkomen binnen de 30 dagen voor de afreis.
 • onvrijwillige werkloosheid bij bedrijfssluiting of collectief ontslag.
 • zwangerschapsverwikkelingen, indien de zwangerschap ontstond na boeking.
 • oproep als getuige.
 • bij adoptie.
 • voor dringende orgaantransplantatie.

Niet geldige redenen

 • bij reeds bestaande ziekten op het ogenblik van boeking.
 • stress, overspannen of andere psychische toestanden.

Reisgoed

Maximum terugbetaling van €750,00 per persoon.

 • diefstal, verlies, beschadiging of laattijdige aflevering

Bijstand Personen

 • medische kosten tot €25.000,00 per persoon (nabehandeling max. €5.000,00)
 • repatriering (onbeperkt)

Kapitaal reisongevallen

Maximum terugbetaling van €7.500,00 per persoon.

 • overlijden, blijvende invaliditeit

Tarieven voor de verzekering (zie per afreis)