Scheldeboorden Travel doet er alles aan om uw privacy te beschermen. We hanteren daarom een strikt privacy beleid in overeenstemming met de GDPR verordening die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Dit houd in dat wij Uw persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de reis -of andere overeenkomsten, verwerken en opslaan. e verbinden ons ertoe nooit misbruik te maken van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen, voornamelijk in noodsituaties.

Het aanspreekpunt bij al Uw vragen hieromtrent is:

Scheldeboorden Travel
Scheldestraat 2a
9140 Temse

Cathoir Patricia en Meeus Maureen zijn de contactpersoenen bij vragen, verzoeken of verwerking. ZE zijn beschikbaar op het nummer: 03/771 21 59 of per mail info@scheldeboorden.be

Persoonsgegevens:

zijn deze gegevens die gerelateerd zijn aan Uw naam of persoonlijke identiteit. Het gaat hier specifiek om Uw naam, voornaam, adres, geboortedatum en plaats, contactgegevens als telefoon en e-mail, geslacht, beroep, taalkeuze, ondernemings-en of BTW nummer, bankrekeningnummer, identiteitskaart of paspoort gegevens als uitgifte-en vervaldag en medische gegevens.
In het kader van “reizen” zijn onze klanten in de meeste gevallen bij wet verplicht om deze gegevens aan Scheldeboorden Travel en de gekozen Touroperator of vervoersmaatschappij mede te delen. Als onze klant zal U ons uitdrukkelijk toestemming geven voor deze strikt noodzakelijke verwerking, door het aanvaarden van onze algemene-en bijzondere voorwaarden van toepassing op de reisovereenkomst.

Aan wie worden Uw gegevens bekend gemaakt:

Scheldeboorden Travel zal Uw gegevens nooit verkopen, verhuren of leasen aan anderen. Van de leveranciers zal Scheldeboorden Travel eisen dat zij de gegevens die ze namens ons ontvangen, vertrouwelijk behandelen en dat ze deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die ze aan ons verlenen. Enkel indien wettelijk vereist kan een derde gegevens raadplegen. Echter na voldoende wettelijk bewijs.

Onze leveranciers of derde partijen:

Wij zullen Uw gegevens doorgegeven aan de leverancier voor:

  • reservatie van Uw reis bij de touroperator, hotelier, vliegtuig-of andere vervoersmaatschappij, autoverhuur.
  • verzekeringsmaatschappij in het kader van een reisbijstands-of annulatieverzekering
  • bestellen van excursies of inkomtickets
  • organiseren van lokale transfers

Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de boven staande, kan het zijn dat we Uw gegevens aan derden dienen over te maken:
a: overheid, i.v.m. facturatie of Btw-aangifte
b: webhosting bij verspreiding van een nieuwsbrief

Website:

Door uw gegevens aan ons door te geven via onze website verklaart u zich akkoord met onze manier van gegevensverwerking. Scheldeboorden Travel van haar kant garandeert U dat deze gegevens op dezelfde manier zullen gebruikt en verwerkt worden als directe klanten op kantoor zelf. Echter als U via onze website koppelingen volgt, die niet van ons zijn, dragen wij geen verantwoordelijkheid over deze sites, noch hun privacy maatregelen. Persoonsgegevens die U aan het verstrekt vallen als dusdanig niet onder onze privacyverklaring.

Cookies:

Sommige websites gebruiken cookies of kleine tekstbestanden die op Uw toestel geplaatst worden om anonieme internetinformatie te verzamelen en over te brengen en naar GOOGLE door te sturen. Zij verzamelen echter op geen enkele manier identificeerbare informatie. door de website te gebruiken stemt u toe met het gebruik en de plaatsing ervan. U kan dit uitschakelen van ” aanvaarden cookies” op Uw toestel dit blokkeren.

Duurtijd verwerking en bewaring:

Uw gegevens worden door Scheldeboorden Travel niet langer dan 10 jaar bijgehouden te rekenen vanaf de eerste facturatie van de reisovereenkomst. Indien noodzakelijk , bv ingeval van rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens langer bijgehouden moeten worden. Eventueel gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de reisovereenkomst, tenzij deze noodzakelijk is al bewijsmateriaal voor het correct uitvoeren van de reisovereenkomst. Alle gegevens worden door ons opgeslagen op beveiligede servers. Hiervoor hebben we passende technische-en organisatorische maatregelen genomen, zodat Uw persoonlijke gegevens gewaarborgd zijn. O.a.. door inlogsystemen met gebruikersnaam en of paswoord, back-ups en het “strikte geheimhouding” formulier door ons personeel ondertekend.

Personeelsgegevens:

Persoonlijke gegevens over het personeel van Scheldeboorden Travel zal niet langer dan vijf jaar na de beëindiging van het arbeidscontract bijgehouden worden. Bij rechtsgeding kan deze termijn met maximaal 3 jaar verlangd worden.

Rechten en voorkeuren:

  • U kan via onze website Uw gegevens achterlaten om bv offertes of brochures te mailen of op te sturen. Tegelijk kan u  ons al aangeven om Uw gegevens niet te verwerken. Een eenvoudig mailtje naar: info@scheldeboorden.be is voldoende.
  • Als klant van Scheldeboorden Travel heeft U ten allen tijden inzage in Uw persoonlijke gegevens, alsook het recht op correctie of verwijdering. Neem hiervoor gewoon contact op via onze website, e-mail of de gegevens boven aan onze privacyverklaring.
  • Tevens heeft u het recht om Uw gegevens in Uw opdracht , aan een andere partij door te geven of te laten ophalen. Wij vragen in dit geval altijd een schriftelijk bewijs en legitimatie alvorens gehoor te geven.

Wijziging van de privacyverklaring:

Scheldeboorden Travel kan zijn Privacyverklaring ten alle tijde wijzigen. Indien dit het geval is, zal dit op onze website aangekondigd worden. Deze privacyverklaring werd laatste aangepast 24 mei 2018